Systémy konstrukčních a izolačních pěn


Nízkohustotní polyuretanová pěna pro diskontinunální výrobu panelů a dílů

SINPOL P130-35 je nízkohustotní samozhášivá polyuretanová pěna určená k diskontinuální výrobě izolačních panelů. Obecně je vhodná k vypěňování do forem,
ať už kovových, laminátových či dřevěných. Takto je možno připravit jak hotové výrobky, tak i díly a konstrukční prvky určené k dalšímu zpracování, například vakuovou laminací.

SINPOL P130-35 je systém, který byl zkoušen v kombinacích s obvykle užívanými materiály jako je ocel, hliník, polystyren, sklem plněný polyester (laminát) a dřevo. Vykazuje výbornou adhezi přičemž distribuce hustoty je přinejmenším tak dobrá
jako u pěn s klasickým nadouvadlem.

SINPOL P130-35 má nulový potenciál narušení ozónové vrstvy. Proto je vhodný pro použití tam, kde je důležité hledisko ochrany životního prostředí.

SINPOL P130-35 může být zpracováván jak vysokotlakým, tak i nízkotlakým zařízením,
v nouzovém případě i smíchán míchadlem ručně, přičemž nastavení technologických parametrů systému se děje podle požadavků a potřeb zákazníka.

Viskozitní křivky SINPOL P130-35 a MDI

Upozornění :

 • Pro zaručení dobrých vlastností pěny a dobré adheze je nutno obě substance temperovat na alespoň 25 °C.
 • Stupeň nehořlavosti nezohledňuje nebezpečí vzniklá při aplikaci.
 • Data uvedená na této technické informaci mají pouze informační charakter.
  Zde uvedené hodnoty jsou výsledky laboratorního testu. Pokud výrobce nemá kontrolu nad koncovým uživatelem neručí za dosažení těchto hodnot při aplikaci.

Typické vlastnosti SINPOL P130-35

Vzhled

Resin

Izokyanát

Čirá, jantarová, viskózní, kapalina.

Tmavě hnědá viskózní kapalina.

Hustota (25°C)

Resin

Izokyanát

1.10 g/cm3

1.24 g/cm3

Viskozita (25°C)

Resin

Izokyanát

260 cP/ mPa.s

240 cP/ mPa.s

Hmotnostní poměr100 Resin130 Izokynát
Reakční časy

50g laboratorní směs 20°C

Startovací čas

Zgelování

Nelepivost


25 s

150 s

270 s

Volná hustotav kelímku35 kg/m3
Hustota v panelu
50 kg/m3
Pevnost v tlaku (10% deformace)paralelně s růstem240 kPa při 50 kg/m3
Rozměrová stálost

5 dní při –20 °C

1 den při +70 °C a 90% vlhkosti

0,7 % změna rozměru

1 % změna rozměru

Tepelná vodivostW/m.K (počáteční)0.0235
Obsah uzavřených buněk%> 85
Stupeň nehořlavostiDIN4102volitelně B2 nebo B3

   

Nízkohustotní polyuretanová pěna pro lití a vypěňování dutin

SINPOL P70-35 je nízkohustotní samozhášivá polyurethanová pěna určená k lití a vyplňování dutin. Je určena pro zařízení se směšovacím poměrem 1:1 objemově. Je možno ji také použít k vypěnění do forem z obvykle používaných materiálů jako jsou laminát či kov.

SINPOL P70-35 je systém, který byl zkoušen v kombinacích s obvykle užívanými materiály jako je ocel, hliník, polystyren, sklem plněný polyester (laminát) a dřevem. Vykazuje výbornou adhezi přičemž distribuce hustoty je přinejmenším tak dobrá jako u pěn s klasickým nadouvadlem.

SINPOL P70-35 má nulový potenciál narušení ozónové vrstvy. Proto je vhodný k použití tam, kde je důležité hledisko ochrany životního prostředí.

Viskozitní křivky SINPOL P70-35 a MDI

Upozornění

 • Pro zaručení dobrých vlastností pěny a dobrého rozlivu je nutno polyolovou složku při aplikaci temperovat na alespoň 30 °C.
 • Stupeň nehořlavosti nezohledňuje nebezpečí vzniklá při aplikaci.
 • Data uvedená na této technické informaci mají pouze informační charakter.
  Zde uvedené hodnoty jsou výsledky laboratorního testu.


 

Typické vlastnosti SINPOL P70-35

Vzhled

Resin

Izokyanát

Čirá, jantarová, viskózní, kapalina.

Tmavě hnědá viskózní kapalina.

Hustota (20°C)

Resin

Izokyanát

1.10 g/cm3

1.24 g/cm3

Viskozita (25°C)

Resin

Izokyanát

260 cP/ mPa.s

240 cP/ mPa.s

Hmotnostní poměr100 Resin100 Izokynát
Reakční časy

50g laboratorní směs 20°C

Startovací čas

Zgelování

Nelepivost


15 s

70 s

140 s

Volná hustotav kelímku35 kg/m3
Hustota v panelu
45 kg/m3
Pevnost v tlaku (10% deformace)paralelně s růstem240 kPa při 50 kg/m3
Rozměrová stálost

5 dní při –20 °C

1 den při +70 °C a 90% vlhkosti

0,7 % změna rozměru

1 % změna rozměru

Tepelná vodivostW/m.K (počáteční)0.0235
Obsah uzavřených buněk%> 85
Stupeň nehořlavostiDIN4102volitelně B2 nebo B3   

Vysokohustotní polyuretanová pěna pro výrobu dekoračních prvků a imitaci přírodních materiálů

SINPOL P60-160 je navržen pro výrobu interiérových či dekoračních prvků, jako jsou ozdobné lišty a rámy. Další sférou jeho použití jsou imitace přírodních materiálů (dřevo, kámen apod.). Tento systém nabízí jak dobrou distribuci objemové hmotnosti tak rozměrovou stálost.

SINPOL P60-160 je doporučeno zpracovávat na vysokotlakém směšovacím stroji pro zajištění bezvadného povrchu výrobku. Pro zaručení dobrých vlastností pěny a dobrého rozlivu je nutno polyolovou složku při aplikaci temperovat na alespoň 30 °C.

SINPOL P60-160 neobsahuje žádné CFC či HCFC látky a proto je ideální pro aplikace, kde je rovněž důležité hledisko ochrany životního prostředí.


SINPOL P60-160 má nulový potenciál narušení ozónové vrstvy

Viskozitní křivka systému a srovnání s izokyanátem

Upozornění

 • Pro zaručení dobrých vlastností pěny a dobrého rozlivu je nutno polyolovou složku při aplikaci temperovat na alespoň 30 °C.
 • Stupeň nehořlavosti nezohledňuje nebezpečí vzniklá při aplikaci.
 • Data uvedená na této technické informaci mají pouze informační charakter. Zde uvedené hodnoty jsou výsledky laboratorního testu.


Pokud výrobce nemá kontrolu nad koncovým uživatelem neručí za dosažení těchto hodnot při aplikaci. Údaje zde uvedené vycházejí z našich současných znalostí, kvůli množství vlivů při zpracování PU systému nemohou být z těchto údajů vyvozovány právní záruky. Neosvobozují zpracovatele od vlastních zkoušek a ověření.

Typické vlastnosti SINPOL P60-160

zhled

Resin

Izokyanát

Čirá, jantarová, viskózní, kapalina.

Tmavě hnědá viskózní kapalina.

Hustota (20°C)

Resin

Izokyanát

1.113 g/cm3

1.24 g/cm3

Viskozita (25°C)

Resin

Izokyanát

600 cP/ mPa.s

240 cP/ mPa.s

Hmotnostní poměr100 Resin115 Izokynát
Reakční časy

50g laboratorní směs 30°C

Startovací čas

Zgelování

Nelepivost


35 s

130 s

220 s

Volná hustotav kelímku120-140 kg/m3
Aplikovaná hustota
180 kg/m3
Pevnost v tlaku (10% deformace)MPa1,950 při 170 kg/m3
Rozměrová stálost

5 dní při –20 °C

5 dní při +70 °C

0,3 % změna rozměru

0,3 % změna rozměru

Tepelná vodivostW/m.K (počáteční)0.0235
Obsah uzavřených buněk%> 85
Stupeň nehořlavostiDIN4102B3