Produkty


Předmětem činnosti společnosti Sinpol s.r.o. je výroba polyolů na bázi rostlinných olejů,
výroba polyolové složky polyuretanových systémů izolačních pěn a dodávka systémů
pro tvrdé polyuretanové pěny aplikované nástřikem, litím a vypěňováním ve formách.