Systémy pro aplikaci nástřikem


​Nízkohustotní polyuretanový systém pro stříkané aplikace
(Sinpol S2 - 40)

SINPOL S2-30 je systém PU pěny určený pro stříkané aplikace pro interní tepelné a vodě odolné izolace stěn, podhledů či zásobníků.
Vzhledem k rychlému průběhu reakce je tento systém je vhodný zejména k provedení tepelné izolace horizontálních (zespodu) a vertikálních ploch.

SINPOL S2-30 je použitelný ve vysokotlakých zařízeních nastavených na poměr 1:1 objemově.
Pro praktické provedení je doporučeno toto nastavení zařízení:
Teplota směšovače: 45 °C (120 F)
Teplota hadice: 45 °C (110 F)
Tyto mohou být upraveny podle typu zařízení, stříkací pistole a okolních podmínek.

UPOZORNĚNÍ: před použitím složky důkladně promíchat.

Garantovaná doba skladování 3 měsíce

Upozornění:

 • Pro zaručení dobrých vlastností pěny a dobré adheze je nutno obě substance a podklad temperovat na alespoň 25°C.
 • Stupeň nehořlavosti nezohledňuje nebezpečí vzniklá při aplikaci.
 • Data uvedená na této technické informaci mají pouze informační charakter.
  Zde uvedené hodnoty jsou výsledky laboratorního testu. Pokud výrobce nemá kontrolu nad koncovým uživatelem neručí za dosažení těchto hodnot při aplikaci.

Typické vlastnosti SINPOL S2-40

Vzhled

Polyol

Izokyanát

Čirá, jantarová, viskózní, kapalina.

Tmavě hnědá viskózní kapalina.

Hustota (25°C)

Polyol

Izokyanát

1.24 g/cm3

1.23 g/cm3

Viskozita (25°C)

Polyol

Izokyanát

270 cP/ mPa.s

240 cP/ mPa.s

Objemový poměr1 Polyol1 Izokyanát
Reakční časy

50g laboratorní směs 20°C

Startovací čas

Zgelování

Růst pěny


4 s

8s

20s

Volná hustotav kelímku45 kg/m3
Stříkaná hustota
40 kg /m3
Stupeň nehořlavostiČSN EN 13501-1 (DIN 4102)E (B2)
NadouvadloSolkane 365/227
   

Polyuretanový systém pro stříkané aplikace
(Sinpol S2 - 60)

SINPOL S2-60 je systém polyuretanové pěny určený pro stříkané aplikace pro externí tepelné a vodě odolné izolace zejména střech a stěn. Po aplikaci vzniká hladký povrch, který při dobré hodnotě tepelného odporu usnadní provedení konečného UV ochranného nátěru bez zbytečných ztrát materiálu.
SINPOL S2-60 je použitelný ve vysokotlakých zařízeních se směšovacím objemovým poměrem obou složek 1: 1.

Nastavení zařízení záleží na typu zařízení, stříkací pistole a okolních podmínek.

UPOZORNĚNÍ: Před použitím důkladně promíchat.

Garantovaná doba skladování 3 měsíce

Upozornění:

 • Pro zaručení dobrých vlastností pěny a dobré adheze je nutno obě substance a podklad temperovat na alespoň 25°C.
 • Stupeň nehořlavosti nezohledňuje nebezpečí vzniklá při aplikaci.
 • Data uvedená na této technické informaci mají pouze informační charakter.
  Zde uvedené hodnoty jsou výsledky laboratorního testu. Pokud výrobce nemá kontrolu nad koncovým uživatelem neručí za dosažení těchto hodnot při aplikaci.

Typické vlastnosti SINPOL S2-60

Vzhled

Polyol

Izokyanát

Čirá, jantarová, viskózní, kapalina.

Tmavě hnědá viskózní kapalina.

Hustota (25°C)

Polyol

Izokyanát

1,10 g/cm3

1,24 g/cm3

Viskozita (25°C)

Polyol

Izokyanát

400 cP/ mPa.s

240 cP/ mPa.s

Objemový poměr1 Polyol1 Izokyanát
Reakční časy pro 50g laboratorní směs 20°C

Startovací čas

Gelování

4 s

9s

Volná hustotav kelímku55 kg/m3
Stříkaná hustota
60 kg /m3
Pevnost v tlaku (10% deformace)paralelně s růstem400 kPa při 60 kg /m3
Tepelná vodivostW/m.K0,022
Smrštění za tepla a tlaku (20 kPa, 80°C, 48 hod.)%1,40 (max. dle normy 4%)
Obsah uzavřených buněk%95
Stupeň nehořlavostiČSN EN 13501-1 (DIN 4102)E (B2)

   

​Certifikáty produktu S2-60


​Vysokohustotní polyuretanový systém pro stříkané aplikace
(Sinpol S3 - 600)

Řez vrstvy S3-600

SINPOL S3-600 je systém PUR pěny o hustotě 600 kg.m-3 určený pro stříkané aplikace pro výrobu konstrukčních prvků či imitací přírodních materiálů. Lze jej také využít jako náhradu sklolaminátů. Po aplikaci vzniká hladký povrch, který usnadní konečný ochranný nátěr či dekorační nátěr/ nástřik. Je možno jej aplikovat i na polystyren (PS) aniž by reakční teplota způsobila poškození podkladu.

SINPOL S3-600 je vhodný zejména pro vysokotlaká zařízení se směšovacím poměrem 1:1 objemově. Tyto mohou být upraveny podle typu zařízení, stříkací pistole a okolních podmínek.

Garantovaná doba skladování 3 měsíce

Upozornění:

 • Pro zaručení dobrých vlastností pěny a dobré adheze je nutno obě substance a podklad temperovat na alespoň 25°C.
 • Stupeň nehořlavosti nezohledňuje nebezpečí vzniklá při aplikaci.
 • Data uvedená na této technické informaci mají pouze informační charakter.
  Zde uvedené hodnoty jsou výsledky laboratorního testu. Pokud výrobce nemá kontrolu nad koncovým uživatelem neručí za dosažení těchto hodnot při aplikaci.

Typické vlastnosti SINPOL S3-600

Vzhled

Polyol

Izokyanát

Čirá, jantarová, viskózní, kapalina.

Tmavě hnědá viskózní kapalina.

Viskozita

(25°C)

Polyol

Izokyanát

360 cP/mPa.s

260 cP/mPa.s

Hmotnostní poměr100 Polyol116 Izokyanát
Objemový poměr100 Polyol100 Izokyanát
Reakční časy

100g laboratorní směs 25°C

Startovací čas

Gelování

Růst pěny


4 s

6s

9s

Volná hustotav kelímku600 kg/m3
Modul pružnosti v tlakuČSN EN ISO 604223,22 ± 65,55 MPa
Mez pevnosti v tlaku při deformaci 20%ČSN EN ISO 60430,88 ± 2,18 MPa
Mez pevnosti v tlaku při deformaci 20%ČSN EN ISO 6043456,0 ± 329,61 N
Mez pevnosti v tahuČSN EN ISO 52719,48 ± 0,65 MPa
Protažení při přetržení (tažnost)ČSN EN ISO 5276,26 ± 0,61 mm
Modul pružnosti v tahuČSN EN ISO 527487,96 ± 26,98 MPa
Mez pevnosti v ohybuČSN EN ISO 17836,26 ± 2,25 MPa
Modul pružnosti v ohybuČSN EN ISO 1781208,13 ± 62,6 MPa